Om The Rynge Group

Vi använder vår erfarenhet och kompetens till att identifiera framgångsfaktorer för hållbar och lönsam tillväxt.

The Rynge Group arbetar med att skapa hållbar & lönsam tillväxt i små och medelstora företag.

Vårt fokus är att utveckla personerna bakom en idé till att själv kunna vidareutveckla verksamheten. På så sätt skapas en långsiktig tillväxt i verksamheten. De metoder som används är coachning, workshops, seminarier, rådgivning och konsultinsatser.

Vi arbetar tillsammans med kunden och analyserar framgångsfaktorer för utveckling, matchar dem mot relevant kunskap, idéer, resultat och partners och hjälper till med implementation och affärsutveckling. The Rynge Groups kundbas består av såväl privata som offentliga aktörer.

Ola, grundare av The Rynge Group är född i Hörby i Skåne, men uppvuxen i Borås. Under gymnasietiden tändes Olas intresse för entreprenörskap då han blev ordförande för elevkåren och insåg att framgångsrikt ledarskap låg i att kunna motivera andra att följa sin vision. Det var även nu han insåg att han brann för att skapa lösningar och förändringar som förbättrade vardagen för andra. Precis fyllda 18 år startade Ola sitt första företag 1997, vilket idag är The Rynge Group. Verksamheten var då inriktad på digital marknadsföring, vilket under åren har kompletterats med affärsutveckling med fokus på hållbar och lönsam tillväxt.

Efter gymnasiet utbildade Ola sig till Utvecklingsingenjör vid Högskolan i Halmstad och sedan tog han en masterexamen vid Chalmers Entreprenörskola. Under tiden på Chalmers var han med och grundade start-up-företaget Saligus som han var med och byggde upp under två år innan han blev rekryterad att leda den initiala fasen av Medfield Diagnostics.

2006 ville Ola fokusera på mer marknadsnära projekt och efter sju månader i Latinamerika, flyttades fokus återigen till The Rynge Group och att hjälpa företagare att utveckla sina verksamheter. Under 2008 blev Ola upphandlad som innovationsrådgivare åt Almi Företagspartner Väst, vilket han arbetar med än idag och mellan 2011-2014 var han upphandlad som företagsrådgivare och tillväxtspecialist hos Business Region Göteborg. Under hösten 2010 grundade Ola företaget Relevant Relations, vilket han drev fram till sommaren 2014.

Även om entreprenörskap är något Ola brinner starkt för är familjen (fru och två döttrar) den viktigaste komponenten i hans liv och han gillar även att arbeta i trädgården samt att besöka släkt och vänner i Panama.

Våra värderingar

En bättre värld

Allt vi gör ska skapa en bättre plats för framtida generationer.


Ett bättre jag

Vi utvecklar ständigt oss själva och inspirerar andra att utveckla sig.

Starkare tillsammans

Vi samarbetar gärna, både internt och med andra, även med konkurrenter.


Varje dag är kul

Vi ska ha kul varje dag.